Czy nauczyciele dzielą się swoimi opracowaniami tematów z innymi?

Obowiązkiem każdego nauczyciela jest nie tylko poprowadzenie zajęć, ale również odpowiednie przygotowanie się do nich. Wymaga to przygotowania konspektu lekcji czy inaczej ich opracowania. Dotyczy to nauczycieli każdego przedmiotu, zarówno humanistycznego, jak i ścisłego. Nauczyciele mogą podzielić się swoimi konspektami zajęć z innymi, jednak czy rzeczywiście jest to praktykowane?

Praca własna

Opracowanie tematu zajęć wymaga często poświęcenia dużej ilości czasu. Co więcej, zmieniający się stale program nauczania sprawia, że nauczyciel nie może rok w rok bazować na jednym konspekcie. Opracowanie poszczególnych tematów wymaga dużego nakładu pracy, a nauczyciel jej efektami wcale nie musi dzielić się z innymi. Niemniej jednak jest to bardzo pomocne, ponieważ pozwala na wymianę poglądów, opinii i doświadczeń. Aby jednak mogło to nastąpić, każdy nauczyciel powinien przygotowywać konspekt we własnym zakresie. Nie chodzi bowiem o to, aby jedna osoba pracowała za innych. Co więcej, dostosowanie jednego opracowania do każdej klasy jest po prostu niemożliwe. W niektórych uczą się dzieci wybitnie zdolne, w innych zaś nauczyciel musi poświęcić znacznie więcej czasu na podstawowe zagadnienia. Dodatkowo każdy nauczyciel ma własny styl prowadzenia zajęć, przez co zmienia się nieco sam ich przebieg. Na końcu nauczyciele mają możliwość pewnego modyfikowania tematów, choć wszystko oczywiście musi być zgodne z obowiązującym programem nauczania.

Nie wszyscy są chętni

Wymiana opracowań tematów lekcji może być bardzo cenna dla nauczycieli, jednak nie wszyscy chcą się dzielić z innymi efektami swojej pracy. Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w środowisku nauczycielskim – często pracownicy biurowi przygotowują różnego rodzaju schematy czy tabele, dzięki którym łatwiej jest im pracować. Nie każdy chce udostępniać innym co, nad czym sam pracował. Niemniej jednak nauczyciele chętnie pomagają sobie w opracowaniu konkretnych tematów. Jeśli jeden z nich nie wie, jak poruszyć dane zagadnienie czy wyjaśnić pojęcie, inny nauczyciel chętnie służy pomocą. Co więcej, obecnie nauczyciele mają do dyspozycji gotowe konspekty zajęć, które dodawane są przez wydawnictwa do podręczników. Nauczyciele mogą je oczywiście zmodyfikować na własne potrzeby, jednak mają już oni bazę do pracy. To dodatkowo sprawia, że nauczyciele chętniej wymieniają się pomysłami czy spostrzeżeniami. Dotyczy to jednak nauczycieli, którzy uczą dzieci na podobnym poziomie. W przypadku klas integracyjnych czy dzieci wybitnie uzdolnionych wymiana doświadczeń może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Recommended Articles